Hoe jij mee kunt doen

Deelname

Aan Dagbesteding SAMEN VAN START kun je deelnemen door middel van een indicatie. Dit betekent dat je deelname aan de dagbesteding kunt betalen via een PersoonsGebonden Budget (PGB) of uit eigen middelen. Bij de gemeente kun je in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een aanvraag doen voor een vergoeding van onze dagbesteding. Hiervoor is Samen van Start aangesloten bij WMO coƶperatie de Meierij.